Lezioni di Latino online


Da quando lo scorso anno ho conosciuto ed ho iniziato il corso di latino con Classics at home, ogni settimana è stata una sorpresa: per il metodo usato e per il contenuto offerto, di una qualità veramente notevole. Si capisce che dietro al vostro progetto, non solo ci sono eccellenti professionisti dell'insegnamento, ma anche ottimi studiosi e persone appassionate della materia e con un gran bagaglio culturale. Tutto ciò ci motiva come alunni e fa sembrare il nostro percorso più ameno e sopratutto ancora più interessate.
In particolare, Carlos, ammiro la tua capacità di trasmetterci la lingua latina nei suoi molteplici aspetti: per questo le tue lezioni diventano momenti di grande arricchimento. In una società dove tutto va veloce e tutto si consuma rapidamente, le nostre lezioni di latino sono un momento di calma, una finestra che si affaccia su una mondo affascinante, da osservare e da esplorare con passione.

Matteo Bellardi, Italia

 

Clases de latín por Skype


Carlos, en ti he encontrado a un profesor que disfruta dando clase; que se preocupa por transmitir no sólo conocimiento sino también ilusión por la materia; que proporciona materiales y recursos que facilitan el aprendizaje; que es metódico y atiende a las necesidades particulares de cada alumno; que aprovecha lo que aprende con sus alumnos para mejorar sus clases; que repite incansablemente una y otra vez lo que al alumno le cuesta aprender; que no sólo sabe sino que también sabe enseñar lo que sabe... Pero lo que más me ha llamado la atención y lo que más me admira de ti es tu constante esfuerzo por aprender. Cómo has reconocido tu ignorancia después de la carrera (lo más difícil), cómo has hecho una crítica del sistema educativo, cómo has investigado métodos alternativos de aprendizaje, cómo te has aplicado a ellos y cómo has conseguido aprender por tu cuenta lo que debería haberte dado la universidad. Y esa actitud no la dejas ni siquiera en las clases, porque cuando no sabes algo lo investigas, y hay veces en las que incluso aprendes junto a los alumnos.

Román Pozuelo, La Mancha

 

Interactieve lessen Latijn


Een Bizarre Odyssee, de Belijdenissen van een Classicus, is de titel van een boekje van Carlos Martinez Aguirre, docent van Classics at home. Daarin beschrijft hij de zoektocht naar een doeltreffende en aansprekende methode om Grieks en Latijn te leren.  Hij verbaast zich daarbij over het feit dat classici na jarenlange studie -anders dan degenen die een moderne taal hebben gestudeerd – doorgaans geen correct Latijn en Grieks kunnen schrijven, spreken of zelfs maar vlot kunnen lezen. Dit was voor mij een zeer herkenbare ervaring. Na zes jaar gymnasium alpha en een studie Griekse en Latijnse Taal en Cultuur (GLTC) in Nederland was ik slechts in staat te vertalen. Zelfs dat ging langzaam:  één pagina Oxford Classical Text per uur was met grote inspanning haalbaar.
Die studie GLTC had ik als liefhebberij naast en na mijn werk als jurist en rechter gedaan met de bedoeling Latijnse en Griekse teksten van Cicero en Plato met hetzelfde (relatieve) gemak te kunnen lezen als Engels, desnoods als Frans. Toen dat na voltooiing van de studie onmogelijk bleek, zocht ik naar methoden om Latijn beter te leren beheersen. Na een mislukte poging daartoe met vuistdikke Duitse leerboeken uit de 19e eeuw, kwam eerst de Assimil methode Lingua Latina sine Molestia van C. Desessard en later Oerbergs methode Lingua Latina per se illustrata op mijn weg. Ik begreep dat ik min of meer opnieuw moest beginnen, omdat Latijn een taal is en geen boeiende puzzel. Hoewel ik in principe wel geëquipeerd was om alleen deze methode van Oerberg door te nemen met de diverse hulpboeken, leek me dit toch een eenzaam avontuur te worden. Daarom ging ik op zoek naar docenten die mij op natuurlijke wijze Latijn wilde leren. Mogelijkheden om dit op redelijk afstand van mijn woonplaats te doen, waren er niet. Dus ging ik op zoek naar mogelijkheden via internet, waarbij ik al snel de website van Classics at home tegenkwam. Na het eerste contact en een intake gesprek bleek dat er gelukkig al snel ruimte voor lessen op “intermediate level”  aan mij was, samen met één andere Spaanse leerling. Inmiddels zijn we een flink stuk gevorderd in het tweede deel van de Oerberg’s methode: Roma Aeterna.
Vanaf  2017 heb ik in beginsel wekelijks een skypesessie met een docent van Classics at home. Het was natuurlijk in het begin voor mij even wennen aan contact met een docent per Skype en aan de Spaanse tongval van het Latijn. Omgekeerd zal het probleem veel groter geweest: zeer gebrekkig Latijn met een zwaar Nederlands accent van mijn kant! Onze gesprekken vinden namelijk uiteraard uitsluitend in het Latijn plaats.  Het wekelijks doornemen van een stuk tekst, het beantwoorden van vragen daarover en maken van een aantal oefeningen biedt een uitstekende training en motiveert me bovendien extra door te gaan met de studie van (het soms lastige en dikke) Roma Aeterna. Gelukkig weten de docenten dankzij hun grote eruditie en grondige kennis regelmatig enige afwisseling in de lessen te brengen met literaire uitstapjes o.a. naar andere boeken uit de school van Oerberg en originele  teksten van Ovidius en Vergilius.
Samenvattend: Classics at home biedt een unieke mogelijkheid Latijn (en waarschijnlijk ook Grieks – dat heb ik nog niet mogen ervaren) als taal te leren op iedere plaats van deze wereld met een internetverbinding. De docenten van dit instituut hebben mij enorm geholpen en helpen me nog steeds enorm bij de bestudering van de boeken van Oerberg (Familia Romana en Roma Aeterna.)

Henk van Leeuwen, Netherland

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5