Curso intensivo de Griego Clásico


Soy becario FPU del departamento de Estudios Hebreos y Arameos de la Universidad Complutense de Madrid y doctorando del Instituto Universitario de Ciencias de las Religiones. Durante los meses de junio, julio y agosto del presente año 2018 realicé un curso intensivo de griego clásico y postclásico en Classics at home con el profesor D. Gonzalo Jerez Sánchez.
A o largo de los tres meses tuve clases de una hora y media distribuidas en tres sesiones por semana vía hangouts. Cabe destacar que dicha vía, la telemática, es igual de válida para recibir clases de griego que la presencial, no notando diferencia alguna en el aprendizaje. En cuanto a éste, dicho proceso se llevó a cabo tomando como base el manual de Günther Zuntz (1994), A Course in Classical and Postclassical Greek.
La mecánica de las clases se basaba en un trabajo del manual del autor alemán distribuido en tres direcciones. En primer lugar, se trabajaba el vocabulario de cada lección, el cual previamente se había leído, resolviendo dudas acerca del significado de varias palabras y cómo el de algunas evolucionó a lo largo de los siglos. En segundo lugar, se trabajaba la parte de morfología y gramática de la lección, en la que el profesor explicaba de forma profunda cada uno de los contenidos. En tercer y último lugar, se iba a la sección de los textos originales en donde se ponían en práctica los conocimientos adquiridos y, con la ayuda del profesor, se traducían todos y cada uno de ellos.
Después del trabajo de cada una de las clases, el profesor mandaba para el día siguiente los ejercicios de cada una de las lecciones. Estos ejercicios siempre tenían una parte de declinación de sustantivos y adjetivos, otra de formas verbales, otra de retroversión – del inglés o alemán al griego – y una última de traducción de textos originales. Más o menos el tiempo necesario para realizarlos era de unas dos horas, a lo cual se tenía que sumar otra hora y media en estudiar el vocabulario y en repasar la gramática para que los conocimientos de la lección quedasen plenamente asentados.
Por tanto, con un trabajo total de 5 horas al día – 1h30 de clase + 2h ejercicios + 1h30 repaso de contenidos – durante tres días a la semana en los meses de junio, julio y agosto – más o menos llegando a la mitad del manual de Zuntz –, he conseguido en palabras del profesor D. Gonzalo Jerez Sánchez un nivel bastante aceptable de griego clásico y postclásico que me va a permitir trabajar los textos que necesito para el desarrollo de mi tesis doctoral, la versión de los LXX del libro de Reyes de la Biblia Hebrea.
No quisiera acabar esta reseña sin tener unas palabras para el profesor D. Gonzalo Jerez Sánchez y para su método de trabajo. Para Gonzalo, felicitarle por su labor y agradecerle su esfuerzo y dedicación no sólo en las clases sino también fuera de ellas. Siempre estaba dispuesto a adaptar los horarios de la clase a las necesidades del alumno y prestaba toda la ayuda necesaria para aclarar contenidos de las lecciones y de otras cuestiones del trabajo del alumno, a veces durante las propias clases y otras fuera de ellas mediante correo electrónico. En cuanto al método utilizado me ha parecido perfecto, ya que para alguién que nunca antes había estudiado griego el aprendizaje – combinando profesor y manual – ha sido muy satisfactorio, trabajando desde el primer día con textos originales y obligando a pensar en griego con los ejercicios de retroversión.
Por todo ello, animo a todo el mundo a que pruebe la experiencia de aprender griego con Classics at home, unos excelentes profesionales.

David Villar, Madrid


Interactieve lessen Latijn


Een Bizarre Odyssee, de Belijdenissen van een Classicus, is de titel van een boekje van Carlos Martinez Aguirre, docent van Classics at home. Daarin beschrijft hij de zoektocht naar een doeltreffende en aansprekende methode om Grieks en Latijn te leren.  Hij verbaast zich daarbij over het feit dat classici na jarenlange studie -anders dan degenen die een moderne taal hebben gestudeerd – doorgaans geen correct Latijn en Grieks kunnen schrijven, spreken of zelfs maar vlot kunnen lezen. Dit was voor mij een zeer herkenbare ervaring. Na zes jaar gymnasium alpha en een studie Griekse en Latijnse Taal en Cultuur (GLTC) in Nederland was ik slechts in staat te vertalen. Zelfs dat ging langzaam:  één pagina Oxford Classical Text per uur was met grote inspanning haalbaar.
Die studie GLTC had ik als liefhebberij naast en na mijn werk als jurist en rechter gedaan met de bedoeling Latijnse en Griekse teksten van Cicero en Plato met hetzelfde (relatieve) gemak te kunnen lezen als Engels, desnoods als Frans. Toen dat na voltooiing van de studie onmogelijk bleek, zocht ik naar methoden om Latijn beter te leren beheersen. Na een mislukte poging daartoe met vuistdikke Duitse leerboeken uit de 19e eeuw, kwam eerst de Assimil methode Lingua Latina sine Molestia van C. Desessard en later Oerbergs methode Lingua Latina per se illustrata op mijn weg. Ik begreep dat ik min of meer opnieuw moest beginnen, omdat Latijn een taal is en geen boeiende puzzel. Hoewel ik in principe wel geëquipeerd was om alleen deze methode van Oerberg door te nemen met de diverse hulpboeken, leek me dit toch een eenzaam avontuur te worden. Daarom ging ik op zoek naar docenten die mij op natuurlijke wijze Latijn wilde leren. Mogelijkheden om dit op redelijk afstand van mijn woonplaats te doen, waren er niet. Dus ging ik op zoek naar mogelijkheden via internet, waarbij ik al snel de website van Classics at home tegenkwam. Na het eerste contact en een intake gesprek bleek dat er gelukkig al snel ruimte voor lessen op “intermediate level”  aan mij was, samen met één andere Spaanse leerling. Inmiddels zijn we een flink stuk gevorderd in het tweede deel van de Oerberg’s methode: Roma Aeterna.
Vanaf  2017 heb ik in beginsel wekelijks een skypesessie met een docent van Classics at home; aanvankelijk met genoemde Carlos. Later met Gonzalo Jerez Sánchez. Beiden zijn voortreffelijke, deskundige en geduldige docenten. Het was natuurlijk in het begin voor mij even wennen aan contact met een docent per Skype en aan de Spaanse tongval van het Latijn. Omgekeerd zal het probleem veel groter geweest: zeer gebrekkig Latijn met een zwaar Nederlands accent van mijn kant! Onze gesprekken vinden namelijk uiteraard uitsluitend in het Latijn plaats.  Het wekelijks doornemen van een stuk tekst, het beantwoorden van vragen daarover en maken van een aantal oefeningen biedt een uitstekende training en motiveert me bovendien extra door te gaan met de studie van (het soms lastige en dikke) Roma Aeterna. Gelukkig weten de docenten dankzij hun grote eruditie en grondige kennis regelmatig enige afwisseling in de lessen te brengen met literaire uitstapjes o.a. naar andere boeken uit de school van Oerberg en originele  teksten van Ovidius en Vergilius.
Samenvattend: Classics at home biedt een unieke mogelijkheid Latijn (en waarschijnlijk ook Grieks – dat heb ik nog niet mogen ervaren) als taal te leren op iedere plaats van deze wereld met een internetverbinding. De docenten van dit instituut hebben mij enorm geholpen en helpen me nog steeds enorm bij de bestudering van de boeken van Oerberg (Familia Romana en Roma Aeterna.)

Henk van Leeuwen, Netherland

 

More reviews >>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 

Comparte tu historia con nosotros

Share your story with us

Classicsathome@gmail.com


Más opiniones >>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6